UNITED STATES OF AMERICA /
Klantentoegang

Eigenschappen van de elastomeren

MCD ontwikkelt en produceert zelf pakkingen voor platenwarmtewisselaars. Aangezien elke elastomeerfamilie over specifieke eigenschappen beschikt, begeleidt MCD u bij het kiezen van het materiaal dat het meest geschikt is voor uw platenwarmtewisselaar, productieprocessen en werkomgeving.

EIGENSCHAPPEN VAN EEN ELASTOMEER

Een elastomeer bestaat uit verschillende bestanddelen: polymeren, minerale ladingen, weekmakers, activators, anti-oxidanten, accelators en stoffen voor dwarsbinding of vulkanisatie. De samenstelling ervan kan geoptimaliseerd worden om fysische eigenschappen (hardheid, DRC, enz.), een weerstand tegen temperatuur en een chemische comptabiliteit te verkrijgen die overeenstemmen met uw productieprocessen.

Deze drie variabelen – temperatuur, chemische compatibiliteit, mechanische eigenschappen – moeten in overweging worden genomen om het meest geschikte elastomeer te kiezen voor de pakkingen van uw wisselaar, pasteurisator, sterilisator, koeler, opwarmer, evaporator, condensator of warmtewisselaar voor huishoudelijk warm water.

MCD is expert op dit gebied en begeleidt u bij het kiezen van de elastomeren.

DE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

De pakkingen van platenwarmtewisselaars staan bloot aan statische mechanische belastingen, met de volgende essentiële eigenschappen:

  • Vervorming door compressie: capaciteit van elastomeren om hun elastische eigenschappen te behouden na langdurige compressie bij permanente belasting (kracht en temperatuur);
  • Hardheid: weerstand van het oppervlak tegen doordringing veroorzaakt door een punt met een bepaalde afmeting en een bepaalde belasting. Hardheid wordt gemeten in IRHD (international rubber hardness) of in Shore A met een schaal van 0 (zacht) tot 100 (hard);
  • Scheurweerstand: bestendigheid van het materiaal tegen het uitscheuren van kleine scheurtjes. Een goede scheurweerstand is belangrijk als de pakking in contact komt met scherpe randen;
  • Tractieweerstand en breukrek: zeer nuttig meetcriterium bij de kwaliteitscontrole om zich te verzekeren van de samenhang tussen de series grondstoffen.

DE CHEMISCHE COMPATIBILITEIT

De elastomeren zijn onderhevig aan fysische of chemische wijzigingen als ze in contact komen met producten of blootgesteld worden aan bepaalde omgevingen (ultraviolette straling of ozon bijvoorbeeld). De effecten hiervan kunnen een vergrootte afmeting, verhoogd gewicht, zwelling of krimping zijn. De chemische reactie kan daarnaast leiden tot een verminderde elasticiteit van het elastomeer dat hard wordt en kan breken of soepel en poreus wordt.

TEMPERATUUR

De temperatuur waarbij een pakking stopt met werken hangt af van het gebruikte elastomeer, de pakkinggeometrie en het ontwerp van de uitrustingen. Bij overschrijding van de maximale gebruikstemperatuur van een elastomeer, wordt de functionele levensduur van de pakking sterk verminderd, omdat er dan dwarsbindingen ontstaan of het materiaal zachter wordt. Daar staat tegenover dat als de temperatuur daalt, de pakking verstijft en kan breken.

MCD begeleidt u bij het kiezen van het materiaal dat het meest geschikt is voor uw platenwarmtewisselaar, productieprocessen en werkomgeving.
Elke elastomeerfamilie beschikt over specifieke eigenschappen.

Wilt u begeleid worden bij het maken van een keuze uit onze elastomeren? Neem contact met ons op!