Klantentoegang

Toepassingen

De grootste bedrijven en industriëlen schenken ons tegenwoordig hun vertrouwen en erkennen MCD-kwaliteit als norm voor de service en onderhoud, de reparatie of de herwaardering van hun platenwarmtewisselaars.

Mariene industrie

Farmaceutische industrie

Zuivelindustrie

Voedingsmiddelenindustrie

HVAC-industrie

Olie-industrie

Energie-industrie

Brouwerijen en drankenindustrie

Graanindustrie

Chemische industrie

Metaal- en staalindustrie

Papierwarenindustrie

Automobielindustrie

Biobrandstofindustrie

Destillatie en suikerindustrie

Onze klanten

Elk project heeft specifieke kenmerken en het is onze prioriteit om aan uw eisen te voldoen. Zo boekt MCD project na project vooruitgang.
Het vertrouwen dat ontstaan is tussen u en ons bedrijf is de drijvende kracht achter onze teams en van essentieel belang voor de totstandkoming van een duurzame relatie.
Wij danken u voor uw steun!

ERVARINGEN

Naar aanleiding van een interventie van een technicus van MCD voor het demonteren, onderhoud en opnieuw monteren van een wisselaar Sondex S86 op een farmaceutische vestiging, wilde onze klant zijn grote tevredenheid uiten:

“De technicus die door MCD gestuurd werd, heeft zich perfect aangepast aan onze procedures en vereisten, met name op administratief gebied. Wij willen hem in het bijzonder danken voor zijn deskundigheid en beschikbaarheid en voor het reactievermogen waarvan het hele team van MCD blijk heeft gegeven. ” –  Methodemanager (farmaceutische industrie)

“In het kader van het onderhoud van onze platenwarmtewisselaars hebben wij er dit jaar voor gekozen om met het bedrijf MCD samen te werken voor het opzetten van een campagne voor hydrostatische tests. De technicus van MCD is een week lang aanwezig geweest in ons bedrijf om drie workshops te leiden. Deze interventie was zeer succesvol. In dit kader hebben wij met name de deskundigheid, beschikbaarheid en vriendelijkheid van de technicus van MCD zeer op prijs gesteld. Wij danken hem bovendien voor zijn aanpassingsvermogen aan onze productiemethoden en voor zijn nauwgezetheid zowel bij zijn interventies op onze wisselaars als bij het naleven van onze veiligheidsnormen. ” – Onderhoudsmanager (zuivelindustrie)